martes, diciembre 14, 2010

Adoptar, adaptar, crear, compartir

É unha arte marcial
Non. É un cantautor basco
É ...Petxa Kutxa


O sistema de presentación das comunicacións que se realizou pola tarde foi, para min, moi orixinas. Utilizaron o sistema de Pecha Kucha, buscando unha axilidade, que conseguiron nas presentacións. Este sistema consiste en que a cada relator se lle permite utilizar 20 diapositivas que só poden durar cada unha 20 segundos, 20x20=400 segundos. 6 minutos 40 segundos para presntar unha experiencia. Para os que escoitamos resukltou moi áxil porque en 90 minutos asitimos a 16 presentacións por 4 salas diferentes. Os relatores víaselles estresados para cumplir os tempos. que se lles pedían.

Adoptar, adaptar, crear e compartir foi o lema recurrente que se utilizou en varias das presentacións que se realizaron.

lunes, diciembre 13, 2010

Códigos QR e realidade aumentada

Tecnocentrismo: 
Tendencia a ubicar a tecnoloxía por diante das persoas
 e no centro da escena educativa
Seymour Papert
Un dos maiores riscos que corremos, nun proxecto como o noso e ser capaces de introducir a tecnoloxía nas aulas pero cun obxectivo único: A construcción da aprendizaxe do alumnado. Actitudes tecnocentristas e supeditar todo á máquina, deben quedar fora da nosa actividade, o cal non quere dicir que non debamos probar e comprobar o funcionamento de novas técnicas e ferramentas que poden favorecer a aprendizaxe do alumnado.
Despois do café tocaban os talleres prácticos. Todos interesantísimos e novidosos, aínda que uns máis que outros. Eu estaba matriculado nun de Códígos QR e outro de Stop Motion, ao final puiden cambiar o de Stop Motion por outro de Realidade Aumentada. Agapito, á parte do de AR foi a un de Contidos Lams.

Jornades de Educacio e Telecomunicacio

One, two, three,four, five
Mambo!!!!
Non era a primeira nin a 2ª, era a 5ª vez que nos desplazabamos a Barcelona a aprender.

Eran ás 9 da mañá. e despois de 2 tramos de metro chegamos, Agapito e máis eu, á Casa de Convalescencia do Hospital de Sant Pau para asistir a unha Xornada que prometía moito. Era a VI Jornade d´educacio i telecomunicacio organizada pola IEARN-Pangea
Saúdos a Sebas Capella e a Jordi Adell e para dentro.
O primeiro era unha sesión plenaria cunha conferencia de Micaela Manso e Paula Pérez da rede Telar de Arxentina. na súa ponencia propuxeron, entre outras cousas, os seguintes pasos para planificar actividades curriculares con Tic:

domingo, diciembre 12, 2010

Menores en las Tic

Este ano volvimos a Xixón. E se o ano pasado fora moi ben acompañado por Ramón, este ano, se cabe mellor. Dúas compañeiras,  Pilar e Sonia, do Ies de Sabón viñeron a Xixón. 
O Congreso?. Moi ben de sidra e de Fabes.
Que queredes saber algo sobre o congreso en si?. Pois non necesito escribir nada. Lédeo todo aquí no blog que escriben elas